Home » Matematik » 2017 YGS-LYS Matematik konuları

2017 YGS-LYS Matematik konuları

2017 YGS-LYS Matematik konuları

2017 YGS ve LYS konuları,önceki yıllara göre epey değişiyor.2013 yılından itibaren matematik,fizik,kimya ve biyoloji müfredatı 9.sınıftan başlayarak kademeli olarak değişti.Ve bu dersler 12.sınıflarda ilk kez 2016-2017 yılında okutulacağı için 2017 YGS ve LYS müfredatı da değişmiş oldu.Bu konuda daha net bilgi sahibi olmak için ÖSYM’den BİMER aracılığı ile bilgi istedim.ÖSYM’nin yeni sınav sistemi ile ilgili cevabı paylaşıyorum:

ÖSYM:”Sayın Ali SANCI, İlgi:20.06.2016 tarihli ve 699337 sayılı BİMER başvurunuz, Adaylar, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) öğretim programlarından (müfredat) sorumludur. Ayrıca bilgi almak isteğiniz sınavın müfredatıyla ilgili 2016-2017 ÖSYS Kılavuzu yayımlandığı tarihten itibaren ayrıntılı bilgi alabileceğiniz hususunu bilgilerinize rica ederiz.

Daha önce ÖSYM’den müfredat ile ilgili bir başka bilgi istediğimde şu cevabı almıştım:”YGS, LYS’te sınavının yapıldığı yıl 12. sınıfta okuyan ve aday olarak ilk kez sınava girecek öğrencilerin okuduğu müfredat temel alınmaktadır.”

Bildiğiniz gibi liselerde artık geometri dersi yok.Sadece matematik dersi var.Önceki geometri konuları matematik konusu olarak işleniyor.Böyle olunca,bence LYS’de ayrıca geometri kitapçığının olmaması lazım.Bu nedenle ÖSYM’den bilgi isterken:şu soruyu sormuştum:”2017 LYS-1 sınavında ayrıca geometri test kitapçığı olacak mı?”

2017lysmatVerilen cevaptan öyle anlaşılıyor ki;bu konu, 2017 ÖSYM kılavuzunda açıklığa kavuşturulacak.Umarım yanılmıyorum;2017’de ayrıca geometri soru kitapçığı olmayacak! Eğer öngördüğüm gibi olursa 2017 LYS’de matematikten 80 soru sorulacak.

Neyse gelelim,2017 YGS-LYS sınavı matematik konularına.Bir çok kaynakta da yer aldığı gibi 2017 YGS matematik soruları 9.ve 10.sınıf matematik konularından,LYS ise ağırlıklı 11.ve 12.sınıf ileri matematik konularından oluşacak.

Yalnız bu konuda kılavuz yayınlanmadan önce, MEB’in daha net bir açıklama yapması gerekir diye düşünüyorum.Çünkü 12.sınıfa geçmiş olan öğrenciler yaz tatilinde MEB’in açtığı kurslarda sınava hazırlanmaya başlayacaklar.Bu konuda MEB’den de ayrıca bilgi almaya çalışacağım.Aldığım cevabı burada paylaşacağımı şimdiden belirteyim.

MEB’in konuyla ilgili cevabı:”SAYIN İLGİLİ, BAKANLIĞIMIZ DEVAM EDEN ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ SONUCA ULAŞILDIĞINDA KAMUOYUNA BİLGİ SUNULMAKTADIR. BAKANLIĞIMIZ DUYURULARINI TAKİP EDİNİZ, RESMİ BİR DUYURU YAPILMADIKÇA BAŞKA KAYNAKLARDAN YAPILAN AÇIKLAMALARI DİKKATE ALMAYINIZ.”

Unutmadan şunu da ilave edeyim:2016-2017 Eğitim-öğretim yılında ODSGM de 12.sınıflar için yayınlanacak olan Matematik-A (YGS için) ve Matematik-B(LYS için) yayınlanacak testlerin, büyük oranda 2017  YGS-LYS müfredatı hakkında bize net bilgi vereceğini düşünüyorum.Bu nedenle, 12.sınıf öğrencilerine önümüzdeki yıl MEB kazanım kavrama testlerini düzenli bir şekilde takip etmelerini öneriyorum.Bu testleri çözmenin ne kadar önemli olduğunu anlamak için 2016 YGS-LYS soruları ile yayınlanan testleri karşılaştırmanızı tavsiye ederim.Bir çok soru o kadar benzer ki…

12.SINIF İLERİ DÜZEY MATEMATİK KONULARI
(Haftalık 6 saat toplam 216 saat)

TÜREV
Limit ve Süreklilik
Türev
Türevin Uygulamaları
İNTEGRAL
Belirli ve Belirsiz İntegral
Belirli İntegralin Uygulamaları
ANALİTİK GEOMETRİ
Çemberin Analitik İncelenmesi
Elips,Hiperbol ve Parabolün Analitik İncelenmesi
VEKTÖRLER
Standart Birim Vektörler ve İç Çarpım
Bir Doğrunun Vektörel Denklemi
Vektörlerle İlgili Uygulamalar
SAYMA
Tekrarlı Permütasyon
Dönel(Dairesel)Permütasyon
OLASILIK
Deneysel ve Teorik Olasılık
UZAY GEOMETRİ
Uzayda Doğru ve Düzlem
Katı Cisimler

12.SINIF TEMEL DÜZEY MATEMATİK KONULARI
(Haftada 2 saat ders toplam 72 saat)

SAYILAR VE CEBİR
Grafiklerin ve Tabloların Yorumlanması
Üstel Fonksiyonlar ve Uygulamalar
GEOMETRİ
Ölçme
Trigonometri ve Uygulamalar


11.Sınıf TEMEL DÜZEY Matematik Konuları

SAYILAR ve CEBİR
Sayı Dizileri
Bölünebilme
Bilinçli Tüketici Aritmetiği
GEOMETRİ
Ölçme
VERİ ve OLASILIK
Veri Analizi
Olasılık

11.Sınıf İLERİ DÜZEY Matematik Konuları;

MANTIK (30 saat)
Önermeler ve Bileşik Önermeler
Açık Önermeler ve İspat Tekniklerİ;

MODÜLER ARİTMETİK (18 saat)
Bölünebilme
Modüler Aritmetikte İşlemler

DENKLEM ve EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ (48 saat)
Doğrusal Denklem Sistemlerinin Çözümü
İkinci Dereceye Dönüştürülebilen Denklemler ve Denklem Sistemleri
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlik Sistemleri

TRİGONOMETRİ (46 saat)
Yönlü Açılar
Trigonometrik Fonksiyonlar
İki Açının Ölçüleri Toplamının ve Farkının Trigonometrik Değeri
Trigonometrik Denklemler

ÜSTEL ve LOGARİTMİK FONKSİYONLAR (36 saat)
Üstel Fonksiyon
Logaritma Fonksiyonu
Üstel ve Logaritmik Denklem ve Eşitsizlikler

DİZİLER (18 saat)
Gerçek Sayı Dizileri

DÖNÜŞÜMLER (20 saat)
Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler
Öteleme, Yansıma, Dönme ve BunlarınBileşimlerini İçeren Uygulamalar


10.SINIF MATEMATİK KONULARI

VERİ,SAYMA ve OLASILIK
Sayma yöntemleri
Faktöriyel
Permütasyon
Kombinasyon
Binom açılımı
Olasılık
Koşullu olasılık

FONKSİYONLARDA İŞLEMLER ve UYGULAMALARI
Fonksiyonların simetrileri ve cebirsel özellikleri
İki fonksiyonun bileşkesi
Bir fonksiyonun tersi
Fonksiyonlarla ilgili uygulamalar

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER ve FONKSİYONLAR
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemeler
Bir karmaşık sayının a + bi (a, b!R) biçiminde ifade edilmesi
Karmaşık sayılarda toplama, çarpma ve bölme işlemleri ve özellikleri
Bir karmaşık sayının eşleniği
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişki
İkinci dereceden fonksiyonlar(parabol) ve grafikleri

POLİNOMLAR
Polinom kavramı ve polinomlarda işlemler
Polinomlarda çarpanlara ayırma
Polinom ve rasyonel denklemlerin çözüm kümeleri

ANALİTİK GEOMETRİ
Doğrunun analitik incelenmesi
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklık
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatları
Analitik düzlemde doğru denklemini oluşturma ve denklemi verilen iki doğrunun birbirine göre durumlarını inceleme
Bir noktanın bir doğruya uzaklığı

DÖRTGENLER ve ÇOKGENLER
Dörtgenler
Dörtgen ve temel elemanları
Dörtgenlerde açı
Dörtgenlerde çevre ve alan hesaplamaları
Özel dörtgenler
Yamuk
İkizkenar yamuk
Dik yamuk
Yamukta uzunluk bağıntıları
Yamukta alan bağıntıları
Dörtgensel bölgenin ağırlık merkezi
Paralelkenar
Paralelkenarda alan bağıntıları
Eşkenar dörtgen
Eşkenar dörtgende alan bağıntıları
Kare
Karede alan bağıntıları
Deltoid
Deltoidde alan bağıntıları
Dörtgenlerin sınıflandırılması

ÇOKGENLER
Çokgenlerin  açıklanması, iç ve dış açılarının ölçülmesi

ÇEMBER ve DAİRE
Çemberin temel elemanları
Çemberlerde teğet, kiriş, çap ve yay kavramları
Çemberde kirişin özellikleri
Çemberde açılar
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açılar
Çemberde teğet
Dairenin çevresi ve alanı

GEOMETRİK CİSİMLER
Katı cisimlerin yüzey alanları ve hacimleri
Dik prizma ve dik piramitlerin yüzey alan ve hacim bağıntıları
Dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin yüzey alan ve hacim bağıntıları
Kürenin yüzey alanı ve hacim bağıntısı


9.SINIF MATEMATİK KONULARI

SAYILAR VE CEBİR
KÜMELER
Kümelerde Temel Kavramlar
Kümelerde İşlemler
DENKLEM ve EŞİTSİZLİKLER
Gerçek Sayılar
Birinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler
Üstlü İfade ve Denklemler
Denklem ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar
FONKSİYONLAR
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi
GEOMETRİ
ÜÇGENLER
Üçgenlerin Eşliği
Üçgenlerin Benzerliği
Üçgenlerin Yardımcı Elemanları
Dik Üçgen ve Trigonometri
Üçgenin Alanı
VEKTÖRLER
Vektör Kavramı ve Vektörlerle İşlemler
VERİ, SAYMA ve OLASILIK
VERİ
Merkezi Eğilim ve Yayılım Ölçüleri
Verilerin Grafikle Gösterilmesi
OLASILIK
Basit Olayların Olasılıkları

DAHA ÖNCEKİ MATEMATİK KONULARINDAN OLUP YENİ MÜFREDATTA OLMAYAN KONULAR

. Taban aritmetiği konusu,

· İşlem konusu,

· Bağıntının özellikleri,

· Karmaşık sayılar konusunun kutupsal gösterimi kısmı,

· Matris determinant,

· Toplam çarpım,

· Ters trigonometri fonksiyonlarının türevi ve integrali

· İntegralde hacim hesabı

· Limitte 0/0 ve sonsuz/sonsuz dışındaki belirsizlik türleri

· Ters dönüşüm formülleri

· L Hospital

Örneğin,şu soru gibi bir soru gelecek yılın LYS sınavında olmayacak

2016matris

2017 YGS-LYS ile ilgili en sağlam kaynağa ancak Eylül-Ekim 2016 aylarında ulaşacağımızı düşünüyorum.Şimdilik kaynaklar arasında tam bir tutarlılık yok.Şahsen ben, net olarak öğrencilerime, şu kaynak 2017 YGS’ye uygundur diyemiyorum.İncelemek için istediğim örnek kaynaklarda elime ulaşmadı henüz.

Şimdiden 2017 yılında üniversite sınavına katılacak öğrencilere başarılar diliyorum.Aslında disiplinli çalışan bir öğrenci için 2017 yılı bir önceki yıla göre daha avantajlı matematik açısından,bana göre…

 

 


2 yorum

Leave a comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

YouTube

Kunduz Dönemlik İndirim Kodu

Mayıs 2024
P S Ç P C C P
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031