Home » Güncel

Category Archives: Güncel

2025 YKS, LGS Konuları Değişti mi? Yeni Müfredatla İlgili Önemli Hususlar

MEB’in yayınladığı yeni müfredat programında neler, hangi derslerin konuları değişti? Hangi sınıfların konuları değişti-değişmedi? YKS-LGS konuları değişti mi? İlk kez hangi yıl sınav konuları değişmiş olacak? 2024, 2025 YKS, LGS Konuları Değişecek mi? vb tüm soruların cevabını yazının devamında özetlemeye çalıştım.

Yeniden düzenlenebilecek şekilde esnek bir yapı olarak ifade edilen müfredat programının adı : “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” . Yeni müfredat-öğretim programı, 2024-2025 yılından itibaren okul öncesi, ilkokul 1.sınıf, ortaokul 5.sınıf ve lise 9. sınıflarda kademeli şekilde uygulanmaya başlanacak.

Müfredat %35 oranında sadeleştirildi:

Yapılan incelemelerde mevcut müfredatın öğrenme çıktılarının incelenen ülkelere göre yüzde 50 fazla olduğu belirlendiği için sadeleştirilme yoluna gidildi. Bu nedenle yeni müfredatta yüzde 35’lik oranda bir seyreltme yapıldı.

Yeni müfredatta matematikte yer verilen 5 matematik alan becerisi şunlar;
-Matematiksel muhakeme,
-Matematiksel problem çözme,
-Matematiksel temsil,
-Veri ile çalışma ve veriye dayalı karar verme,
-Matematiksel araç ve teknoloji ile çalışma


İLKOKUL-ORTAOKUL-LİSE YENİ MÜFREDAT PROGRAMI

Lise Hazırlık, 9, 10 ,11 ve 12.Sınıf Yeni Matematik Müfredat Programı için TIKLAYIN

Ortaokul 5, 6 ,7 ve 8.Sınıf Yeni Matematik Müfredat Programı için TIKLAYIN

İlkokul 1, 2 ,3 ve 4.Sınıf Yeni Matematik Müfredat Programı için TIKLAYIN


Yeni Müfredat-Öğretim Programları, konular hangi öğrencileri, hangi sınıfları ilgilendiriyor,2024-2025 yılında hangi sınıfların konuları değişti?
Yeni müfredat programları 2024-2025 yılından itibaren uygulanacağı için gelecek yıl sadece;

  • İlkokul 1.sınıfa,
  • İlkokulu bitirip Ortaokul 5.sınıfa,
  • Ortaokulu bitirip Lise 9.sınıfa
    başlayacak öğrenciler için konular değişmiş olacak.

2024-2025 yılında hangi sınıfların Müfredat Programları, konuları değişmedi?

Şu an okulda devam eden İlkokul 1,2,3.sınıflar, Ortaokul 5,6 ve 7.sınıflar ve Lise 9,10,11.sınıflar 2018 tarihli, yani şu an okutulan müfredata devam edecek. Liseden bu yıl mezun olacak 12.sınıfları ilgilendiren hiç bir durum yok.

2024, 2025,2026,2027 YKS, LGS Konularında Değişiklik Yok ve İlk Kez 2028 Yılında YKS, LGS Konuları Değişmiş Olacak

2024 YKS ve LGS sınavına girecek öğrencileri ilgilendiren hiç bir değişiklik yok.

2024, 2025, 2026 ,2027 YKS ve LGS sınavları önceki müfredata göre yapılacağı için önümüzdeki 3 yıl YKS ve LGS konularından hiç bir değişiklik yok. Ancak ilk kez 2028 YKS, LGS sınavı yeni müfredat konularına göre yapılacağı için bu sınavlarda konular değişmiş olacak

Hangi Derslerin Müfredat Programı Değişti?

Yeni müfredat, özgün bir eğitim felsefesi içeriyor. Yeni modeliyle millî bilince sahip, ahlaklı, erdemli, milleti ve insanlık için faydalı ve güzel olanı yapmayı ideal edinmiş; beden, zihin, kalp ve ruh bütünlüğüne sahip bilge nesiller hedefleniyor.

Yenilenen programlar, kademe ve sınıf düzeylerine göre şöyle: Okul öncesi öğretim programı 3-5 yaş; ilkokul-ortaokul kademeleri için fen bilimleri dersi 3-8. sınıf, hayat bilgisi dersi 1-3. sınıf; ilkokul matematik dersi 1-4. sınıf, ilkokul Türkçe dersi 1-4. sınıf, insan hakları, vatandaşlık ve demokrasi dersi 4. sınıf; ortaokul matematik dersi 5-8. sınıf, ortaokul Türkçe dersi 5-8. sınıf, sosyal bilgiler dersi 4-7. sınıf, TC inkılap tarihi ve Atatürkçülük dersi 8. sınıf, din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 4-8. sınıf.

Lise kademeleri için biyoloji dersi 9-12. sınıf, coğrafya dersi 9-12. sınıf, felsefe dersi 10-11. sınıf, fizik dersi 9-12. sınıf, kimya dersi 9-12. sınıf, matematik dersi 9-12. sınıf, TC inkılap tarihi ve Atatürkçülük dersi 12. sınıf, tarih dersi 9-11. sınıf, Türk dili ve edebiyatı dersi 9-12. sınıf, din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 9-12. sınıf.

9,10,11 ve 12.Sınıf Matematik 2.Dönem Ortak 1. ve 2. Yazılı Konu Soru Dağılım Çizelgesi

2023-2024 yılı 2.dönem açık uçlu yapılacak okul, il/ilçe ortak yazılı sınavların konu soru dağılımları belli oldu. Böylece öğrenciler şimdiden 1. ve 2. yazılı sınavlarda hangi konuya çalışmaları gerektiğini biliyor. Fen lisesinde konuları farklı olan matematik dersleri için ayrıca konu dağılım tablosu yayınlandı.

9.Sınıf Matematik 2.Dönem 1.Yazılı Ülke Genelinde Ortak Olacak
9.Sınıf Matematik 1.Yazılı ülke genelinde 27 Mart 2024 tarihinde ortak yapılacak. Bu ortak sınavda, 8 adet açık uçlu yada açık uçlu ve kısa cevaplı soru sorulacak. Yazılı konularının soru dağılımını MEB soruların konu dağılımını yayımladı.

9.Sınıf Matematik 2.Dönem 1. Ortak Yazılı Soru Konu Dağılım Çizelgesi için TIKLAYIN

9.Sınıf Matematik 2.Dönem Ülke Geneli Ortak 1. Yazılı Örnekleri

Ülke Geneli 9.Sınıf Matematik 2.Dönem Ortak 1.Yazılı Soru Çözümleri (ÖRNEK-1) (Orijinal yayınları)

Ülke Geneli 9.Sınıf Matematik 2.Dönem Ortak 1.Yazılı Soru Çözümleri (ÖRNEK-2) (Miray yayınları)

Ülke Geneli 9.Sınıf Matematik 2.Dönem Ortak 1.Yazılı Soru Çözümleri (ÖRNEK-3) (Miray yayınları)

Ülke Geneli 9.Sınıf Matematik 2.Dönem Ortak 1.Yazılı Soru Çözümleri (ÖRNEK-4) (Sarmal yayınları)

Ülke Geneli 9.Sınıf Matematik 2.Dönem Ortak 1.Yazılı Soru Çözümleri (ÖRNEK-5) (Endemik yayınları)

Ülke Geneli Ortak 1. Yazılı 9.Sınıf Matematik Konu Konu Çalışma Soru Çözümleri

2.Dönem Ülke geneli 1. ortak yazılı da 8 soru sorulacak. Soruların çıkacağı konular: Üslü-Köklü ifadeler, Oran ve Orantı, Problemler, Üçgenler

Ülke Geneli 9.Sınıf Matematik 2. Dönem Ortak 1.Yazılı ORAN-ORANTI Çalışma Soru Çözümleri

Ülke Geneli 9.Sınıf Matematik 2. Dönem Ortak 1.Yazılı ÜSLÜ İFADELER Çalışma Soru Çözümleri

Ülke Geneli 9.Sınıf Matematik 2. Dönem Ortak 1.Yazılı KÖKLÜ İFADELER Çalışma Soru Çözümleri

Ülke Geneli 9.Sınıf Matematik 2. Dönem Ortak 1.Yazılı PROBLEMLER Çalışma Soru Çözümleri

2.yazılı sınav ise okul, il-ilçe düzeyinde açık uçlu sorularla ortak yapılacak.

10-12.Sınıf Matematik 1. ve 2. Yazılı Okullarda-İl/İlçe Ortak Açık Uçlu Olacak
10-12.Sınıf 2.dönem matematik dersinin hem 1. yazılı sınavı hem de 2. yazılı sınavı il-ilçe ya da okul düzeyinde açık uçlu sorularla ortak yapılacak. Bu sınavlarda soru dağılımları MEB’in yayınladığı örnek soru dağılım tablolardaki senaryolar dikkate alınarak hazırlanacak. Okul zümreleri soru sayılarının konu dağılımlarını dönem başında öğrencilere duyuracak. Soru sayıları ve konu dağılımları okullarda-ilçe ve illerde az da olsa farklılık gösterebilir.

2. DÖNEM ANADOLU-FEN LİSESİ MATEMATİK KONU SORU DAĞILIM TABLOLARI 

9.Sınıf Matematik 2.Dönem 2. Ortak yazılı konu dağılım çizelgesi için TIKLAYIN
10.Sınıf Matematik 2.Dönem 1-2. Ortak yazılı konu dağılım çizelgesi için TIKLAYIN
11.Sınıf Matematik 2.Dönem 1-2. Ortak yazılı konu dağılım çizelgesi için TIKLAYIN
12.Sınıf Matematik 2.Dönem 1-2. Ortak yazılı konu dağılım çizelgesi için TIKLAYIN

2.Dönem 1.yazılı sınavlar 25 Mart- 5 Nisan 2024 tarihlerinde yapılacak. 1 Nisan günü muhtemelen yazılı sınav yapılmayacak. Çünkü 31 mart pazar günü yapılacak yerel seçim nedeniyle, daha önceki seçimlerde olduğu gibi okulların tatil olma ihtimali var.

2. dönem 2. ortak yazılı haftası

MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü ikinci dönem okulların açılacağı 5 Şubat tarihinden bir gün önce 2.dönem ortak yapılacak yazılı sınavların konu soru dağılım çizelgelerini yayımlayarak şu açıklamayı yaptı:

“Millî Eğitim Bakanlığınca, il, ilçe ve okul genelinde yapılacak ortak sınavlar öncesinde il sınıf/alan zümrelerince oluşturulacak konu soru dağılım tablolarına örnek teşkil edecek tablolar yayımlandı.

Millî Eğitim Bakanlığınca 9 Eylül 2023’te yayımlanarak yürürlüğe giren Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği’ne göre ülke, il, ilçe ve okul genelinde yapılacak ortak yazılı sınavlar, il sınıf/alan zümrelerince hazırlanacak konu soru dağılım tabloları çerçevesinde uygulanacak.

Bu kapsamda, ikinci dönem başında il sınıf/alan zümreleri tarafından Ölçme Değerlendirme Merkezi Müdürlüğünün görüşü alınarak hazırlanacak konu soru dağılım tablolarına örnek oluşturması açısından temel eğitim ve ortaöğretimdeki farklı branş ve sınıf düzeylerinde “konu soru dağılım tabloları” yayımlandı.

İl sınıf/alan zümreleri, yayımlanan konu soru dağılım tablosu örnekleri temelinde kendi tablolarını hazırlayacak.

Birinci dönemde olduğu gibi, ikinci dönemde de okul genelinde yapılacak ortak yazılı sınavlar için yayımlanan bu örnek senaryolara yönelik soru örnekleri ve çözümleri https://odsgm.meb.gov.tr/ adresinde yayımlanacak.”  

Tablolarla ilgili şu bilgi verildi:

“Konu soru dağılım tablosu, öğretim programında yer alan konu ve kazanımlarla ortak sınavlardaki soru
dağılımlarının gösterildiği tabloyu ifade eder. Konu soru dağılım tabloları, sınavların kapsam geçerliğinin artırılması ve öğrencilerin sınavlara daha bilinçli hazırlanması için her sınavda hangi konu/kazanımdan kaç soru sorulacağının önceden öğrencilere bildirildiği tablolardır. Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme ve değerlendirme Yönetmeliği’ne göre konu soru dağılım tabloları öğretim yılı başında her sınav için il sınıf/alan zümreleri ve Ölçme ve Değerlendirme Merkezi Müdürlüğü ile birlikte oluşturulacak, ardından öğrencilerle paylaşılacaktır. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü olarak il sınıf/alan zümrelerine yardımcı olmak üzere örnek konu soru dağılım tabloları hazırlanmıştır. Bu tablolardaki örnek senaryolarda yer alan sorulardan bazıları tek, bazıları ise birden çok kazanıma erişme durumunu yoklamaktadır.
NOT: Konu soru dağılım tabloları öğretim programında yer alan tüm kazanımlar dikkate alınarak hazırlanmış ancak tabloda sadece soru sorulması planlanan kazanımlara yer verilmiştir.”

YouTube

Kunduz Dönemlik İndirim Kodu

Haziran 2024
P S Ç P C C P
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930