Home » 2023 » Aralık

Monthly Archives: Aralık 2023

Ülke Geneli 9.Sınıf Matematik 1.Dönem Ortak 2.Yazılı Konuları

MEB’den 6.sınıflar ve 9.sınıflar için beklenen haber geldi: Ülke genelinde, Aralık ayında yapılacak ortak 2. yazılı sorularının konu dağılımı açıklandı. Böylece, “Ülke geneli ortak yazılıda, hangi konudan kaç soru çıkacak?” “Hangi konulardan soru çıkmayacak?”, “Ortak yazılıda 9.Sınıf matematikte hangi konulardan soru çıkmayacak?” konuları açıklığa kavuşmuş oldu.

9.Sınıf 2.Dönem 1. Ortak Yazılı Çalışma Videoları

2.Dönem Ülke geneli 1. ortak yazılı da 8 soru sorulacak. Soruların çıkacağı konular: Üslü-Köklü ifadeler, Oran ve Orantı, Problemler, Üçgenler

Ülke Geneli 9.Sınıf Matematik 2. Dönem Ortak 1.Yazılı ORAN-ORANTI Çalışma Soru Çözümleri

Ülke Geneli 9.Sınıf Matematik 2. Dönem Ortak 1.Yazılı ÜSLÜ İFADELER Çalışma Soru Çözümleri

Ülke Geneli 9.Sınıf Matematik 2. Dönem Ortak 1.Yazılı KÖKLÜ İFADELER Çalışma Soru Çözümleri

Ülke Geneli 9.Sınıf Matematik 2. Dönem Ortak 1.Yazılı PROBLEMLER Çalışma Soru Çözümleri

MEB daha önce 1.dönem ülke geneli ortak yazılı sınavlarında sadece 6.sınıflarda ve 9.sınıflarda ikişer derste yapılacağını açıklamıştı. Dün ise ÖDSGM yapılacak ortak sınavların konulara dağılımını ders ders tablo şeklinde yayımladı.

Ülke geneli yapılacak ortak sınavlar; 6. sınıflarda Türkçe ve matematik derslerinden 26 Aralık 2023 Salı günü, 9. sınıflarda ise Türk dili ve edebiyatı ile matematik derslerinden 26 Aralık 2023 Çarşamba günü yapılacak. 6.Sınıflara 16, 9.sınıflara 20 tane test sorusu sorulacak.

2023-2024 Yılı MEB Ülke Geneli 9.Sınıf Matematik 1.Dönem Ortak 2.Yazılı Sorularının Konu Dağılımı

Ülke genelinde 27 Aralık 2023 çarşamba günü devlet-özel tüm liselerde ortak yapılacak 9.sınıf matematik 2.yazılı sınavında 20 adet çoktan seçmeli, diğer bir deyişle test sorusu sorulacak. Bu soruların konulara dağılımını MEB kazanım şeklinde belirtmiş. Ancak ben de bunu biraz daha net anlaşılması adına kısaca konu başlıklarını yazarak yeni bir tablo hazırladım. Bu tabloyu pdf olarak indirebilirsiniz.

9.Sınıf Matematik Ortak 2.Yazılı Konu dağılım tablosu için TIKLAYIN

9.Sınıf Matematik Ülke Geneli Ortak 2.yazılı Konuları

9.Sınıf Matematik 1.Dönem 2.Ortak Yazılı Konu Soru Dağılım Tablosu (MEB)

9.Sınıf Matematik ülke geneli 1.dönem ortak 2.yazılı konuları

Bu tabloyu pdf olarak indirmek için TIKLAYIN

Ülke Geneli 9.Sınıf Matematik Ortak 2. yazılı sınavında hangi konulardan soru sorulmayacak, çıkmayacak?

Gelelim MEB’in vurgulamadığı, gözden kaçabilecek ortak yazılıyla ilgili önemli hususa. MEB ülke genelinde yapılacak ortak yazılı sınavda hangi kazanımdan kaç soru sorulacağını yayımladı. Ancak bu tabloda, 1.dönem ders planına göre, bir çok lisede bitirilmiş olma ihtimali olmasına rağmen, hangi konulardan soru sorulmayacağı açık değil. MEB’in yazılı konuları olan kazanımlara dikkatli baktığımızda 9.sınıf matematikte ülke geneli ortak 2. yazılı sınavda şu konulardan soru çıkmayacağını net olarak söyleyebiliriz:

Ülke Geneli 9.Sınıf Matematik Ortak 2. Yazılıda Soru çıkmayacak Konular

1) Üslü ifadeler
2) Üslü ifadeler içeren denklemler
3) Köklü ifadeler
4) Köklü ifadeleri içeren denklemler
5) Oran ve orantı
6) Problemler

MEB, ÖDSGM’nin Ülke Geneli Ortak Yazılı Tabloları İle İlgili Açıklaması

Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği 9 Eylül 2023 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik’in 6. maddesi 1. fıkrasında “Bakanlıkça belirlenen sınıf düzeyi ve derslerden ortak yazılı sınav yapılabilir.” hükmü yer almaktadır. Bakanlığımızca 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı içinde 1. dönem 2. yazılı sınavlarının 6. sınıf Türkçe ve matematik dersleri için 26 Aralık 2023 Salı günü ve 9. Sınıf Türk dili ve edebiyatı ile matematik dersleri için 27 Aralık 2023 Çarşamba günü ülke genelinde yapılması daha önce ilan edilmiştir.

Sınavların kapsam geçerliğinin artırılması ve öğrencilerin sınavlara daha bilinçli hazırlanması için hangi konu/kazanımdan kaç soru sorulacağını gösteren konu soru dağılım tabloları hazırlanmıştır. Ülke geneli yapılacak ortak sınavlar; 6. sınıflarda Türkçe ve matematik derslerinden 16 adet çoktan seçmeli sorudan oluşan testlerle, 9. sınıflarda ise Türk dili ve edebiyatı ile matematik derslerinden 20 adet çoktan seçmeli sorudan oluşan testlerle gerçekleştirilecektir.

Ali SANCI – Kunduz Mat.Öğretmeni

2023-2024 Yılı Ülke Geneli ve İl Geneli Ortak Yazılı Sınavlarla İlgili Hususlar

2023-2024 1.dönem 6.Sınıf Matematik ve Türkçe ile 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ve Matematik derslerinden 2.yazılı ülke geneli ortak sınav olarak yapılacak. Ülke geneli ortak yazılı sınavlar 26 Aralık ve 27 Aralık tarihlerinde yapılacak. Bu sınavlarda 20 adet çoktan seçmeli (test) soru olacak.

MEB ilk kez bu yıl okullarda yapılacak sınavların okul, il ve ülke geneli yapılacağını duyurdu. Ve bununla ilgili sınav yönergesi yayımladı.

Ayrıca MEB 2023-2024 eğitim öğretim yılında 1. dönem 2. sınav 6.ve 9.sınıflarda ülke geneli ortak yapılacağını duyurmuştu. Ancak ilk kez böyle bir uygulama olduğu için bu sınavlarla ilgili öğrencilerin, velilerin kafalarında bir takım soru işaretleri var: “Ülke geneli ortak yazılılar hangi tarihte yapılacak?”, “Ortak yazılı soruları test mi klasik mi olacak?” , “Ülke geneli ortak sınavda kaç soru sorulacak?” vb.. MEB bu ve buna benzer soruları cevaplandırdı. Daha doğrusu bu yıl yapılacak sınavlarla ilgili soru-cevap şeklinde bir içerik de yayımladı. Burada sadece il ve ülke geneli ortak yazılı sınavlarla ilgili soru-cevap kısmına yer verdim:

MEB ÜLKE GENELİ VE İL GENELİ ORTAK YAZILI SINAVLARLA İLGİLİ SORULAR-CEVAPLAR

1) Bakanlık hangi sınıf düzeyinde hangi derslerden ortak sınav yapacak?

2023-2024 öğretim yılında:

6. sınıfların Türkçe ve Matematik derslerinin 1. dönem 2. yazılıları (26 Aralık 2023 Salı ) ile 2. dönem 1. yazılıları ülke genelinde ortak yapılacaktır.

9. sınıfların Türk Dili ve Edebiyatı ile Matematik derslerinin 1. dönem 2. yazılıları (27 Aralık 2023 Çarşamba) ile 2. dönem 1. yazılıları ülke genelinde ortak yapılacaktır.

2) Sınavların süreleri ne kadardır? Ortak yazılı sınavlarda sorular nasıl olacak?

Tüm sınavların süresi 40 dakikadır. Bu öğretim yılına mahsus olmak üzere Bakanlık ve il geneli yapılacak ortak yazılı sınavlarda 20 soruluk çoktan seçmeli sorular kullanılacaktır. Bunun dışında kalan tüm ortak yazılı sınavlar ile diğer tüm yazılı sınavların soruları açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı sorulardan oluşacaktır.

3) Ortak yazılı sınav uygulaması nasıl yapılacak?

Bakanlık tarafından yapılacak ortak yazılı sınavların soruları Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce hazırlanarak okullara gönderilecektir. Sınav uygulaması okulda görevli öğretmenlerce yapılacaktır. Sınavın değerlendirilmesi ise okul veya Ölçme Değerlendirme Merkezi Müdürlüklerince yapılacaktır.

4) Ortak yazılı sınav soruları hangi kaynaktan hazırlanacaktır?

Ortak yazılı sınav soruları ders kitapları ve kazanımlara göre hazırlanacaktır.

5) Ortak yazılı sınavlara özel okullar da katılacak mı?

Evet, ortak yazılı sınavlara özel öğretim kurumları da katılacaktır.

6) Ülke, il geneli yapılacak ortak yazılı sınavlar notla değerlendirilecek mi?

Evet, okulda yapılan tüm sınavlar gibi bu sınavlar da notla değerlendirilecektir. (Yani karneye not olarak geçecek)

7) Ortak yazılı sınavların yapılacağı tarihlerde okullarda başka sınavlar yapılabilecek mi?

Ülke ve il geneli ortak yazılı sınavların yapılacağı tarihlerde başka sınav yapılmayacaktır.

8) Ortak yazılı sınavların yapılacağı tarihlerde okullar tatil edilecek mi?

Hayır, ortak yazılı sınavların yapılacağı gün ve saatlerde eğitim öğretime devam edilecektir.

9) Ortak yazılı sınavların notları nasıl açıklanacak?

Öğrenci, 100 üzerinden aldığı puanı daha önceden olduğu gibi e-Okul sistemi üzerinden görecek.

10) Ülke ve il geneli ortak yazılı sınav ikili eğitim yapılan okullarda aynı saatte mi yapılacak?

Hayır, sınav öğrencinin kendi okul saatinde yapılacaktır. İkili eğitim yapılan okullar için aynı güçlük düzeyinde farklı sorular sorulacaktır.

11) Ülke ve il geneli yapılan ortak yazılı sınavların zorluk derecesi nasıl olacaktır?

Ortak yazılı sınavların öğretmenler tarafından uygulanan sınavlardan tek farkı soru ve cevap anahtarlarının merkezden hazırlanacak olmasıdır. Bu bağlamda zorluk derecesi öğretmenler tarafından yapılan sınavlar gibi olacaktır.

12) Ortak yazılı sınavlara katılamayan öğrenciler için mazeret sınavı yapılacak mı?

Evet, mazereti nedeniyle bu sınavlara katılamayan öğrencilere mazeret sınavları yapılacaktır. Mazeret sınavlarının tarihleri ilerleyen zamanda yayınlanacaktır.

13) Ortak yazılı sınavların ayrıntıları için kılavuz hazırlanacak mı?

Evet, ortak yazılı sınavlara ilişkin süreçlerin yer aldığı kılavuz yayımlanacaktır. Ülke geneli ortak yazılı sınav kılavuzu Bakanlık tarafından, il geneli ortak yazılı sınav kılavuzu ise millî eğitim müdürlükleri tarafından hazırlanacaktır.

Ülke Geneli 9.Sınıf Matematik 1.Dönem Ortak 2.Yazılı Konuları

YouTube

Kunduz Dönemlik İndirim Kodu

Aralık 2023
P S Ç P C C P
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031