Home » 2018 » Temmuz

Monthly Archives: Temmuz 2018

2018-2019 Yılı 8.Sınıf Matematik Konuları(LGS)

2018-2019 yılında tüm sınıflarda tüm derslerin konuları az yada çok değişiyor.

2018-2019 eğitim-öğretim yılında 8.sınıfın tüm derslerinde konular değişiyor.Tabi 8.sınıflarda konu değişimi 2019 LGS sınavına girecek olan yeni öğretim yılında 8.sınıfı okuyacak öğrencileri çok yakından ilgilendirdiği için yeni matematik konularında değinmeye karar verdim.

2019 LGS matematik soruları sadece 8.sınıf matematik konularından sorulacağı için 8.sınıfa başlayacak öğrenciler için yeni konuların bilinmesinin önemli olduğunu düşünüyorum.

2018 LGS konuları 2013 matematik programına göre belirlenmişti.2019 LGS matematik konuları 19 Ocak 2018 tarihli matematik öğretim programına göre belirlenecek.Bu nedenle yeni matematik konularını tespit etmek, bir önceki konular içinde olup yeni konular içinde olmayan yada daha önceden olmayıp yeni konular içinde olanları belirlemek için her iki müfredatına dikkatli karşılaştırmaya çalıştım.


2018-2019 Yılı 8.Sınıf Matematik Ders Konuları

Yeni matematik konuları altı üniteden oluşuyor.Bu ünitelerin tüm konular içinde yüzdelik ağırlığı ve kazanım sayıları değişiyor.2019 LGS soruları hazırlanırken kazanım sayılarına veya yüzdelik orana dikkate edileceğini düşünüyorum.Normal de edilmesi lazım ama MEB nasıl bir yol izler net bir şey söyleyemem.

1.Ünite:(%14)
Çarpanlar ve Katlar (Asal Çarpanlar,EBOB-EKOK)
Üslü İfadeler (Çok büyük ve çok küçük sayılar, Bilimsel gösterim)
2.Ünite:(%20)
Kareköklü İfadeler (Tam kare pozitif tam sayılar, karekök, gerçek sayı, irrasyonel sayı)
Veri Analizi
3.Ünite:(%15)
Basit Olayların Olma Olasılığı
Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler  (Özdeşlik,çarpanlara ayırma)
4.Ünite:(%14)
Doğrusal Denklemler (Doğrusal denklem,eğim)
Eşitsizlikler (Büyük veya eşit, küçük veya eşit, eşitsizlik)
5.Ünite:(%23)
Üçgenler (Kenarortay, açıortay, yükseklik, üçgen eşitsizliği, dik kenarlar, hipotenüs,
Pisagor bağıntısı)
Eşlik ve Benzerlik
6.Ünite:(%14)
Dönüşüm Geometrisi (Yansıma, öteleme, görüntü, simetri doğrusu)
Geometrik Cisimler  (Dik Prizmalar,Dairesel silindir,Piramit ve Koni)


Eski konularla yeni konular arasında fazla fark olmadığını belirteyim.Ancak yeni öğretim programında nelere değinilmemesi gerektiği daha ayrıntılı belirtilmiş.Örneğin “Çarpanlar ve Katlar” konusunda “Alan ve hacim hesaplamayı gerektiren problemlere girilmez.” şeklinde EBOB ve EKOK konusu sınırlandırılmış.Bunun gibi bir kaç ayrıntı daha var.

Bu yıl geçen yıl ki “Dik üçgen ve Pisagor Bağıntısı”,yeni programda üçgenler konusunun bir kazanımı olarak yer almış.2018-2019 yılında “Denklem Sistemleri” konusu işlenmeyecek.Veri işleme konusu biraz daha sadeleştirilmiş.

Bu noktada, 8.sınıf matematik dersine giren öğretmen arkadaşlarıma, konuları işlerken yeni öğretim programını çok iyi incelemelerini hatta yıl boyu programın dosyalarında yer almasını tavsiye ediyorum.

19 Ocak 2018 Tarihli 8.Sınıf Matematik Öğretim Programı için TIKLAYINIZ

2018 YKS (TYT-AYT) Matematik Sorularıyla İlgili Görüşlerim

Matematik soruları,alan bilgisiyle beraber hem hızlı okuyarak, hem anlama ve hem de muhakeme etme yeteneğini ölçmeye yönelik olmuş.Aslında ÖSYM soruların bu şekilde olacağını, yaptığı açıklama ile vurgulamıştı.

Soruların önceki yıllardan çok farklı tarzda olduğunu net olarak söyleyebilirim.Bir kaç formül ezberleyip sadece işlem yaparak sonuç bulma devri bitmiş oldu böylece. TYT’de konuyu bilip üzerine yorum katabilmektir artık yeni sistem. YKS matematik soruları LYS sorularına benzese de biraz daha yorum ağırlıklı olduğu ortada.

En kolay rasyonel sayı sorusunu hile hikayeye dönüştürerek, mutlak değeri hava durumunu hikaye ederek sormuşlar.Örneğin rasyonel sayılarla ilgili 2018 TYT’de sorulan soldaki soru, 2017 YGS de sorulan sağdaki rasyonel sayı sorusundan daha kolay.Farkı 2018’de yorumlayıp bilgiyi kullanma sorulmuş.İşlem kalabalığı falan yok.Bu iki soru eski ile yeni arasındaki farkı gözler önüne sermeye yetiyor.

Hem ders kitaplarında, hem de sınava hazırlık kitaplarında pek yer verilmeyen türde sorular olduğu için öğrencilerin zaman sorunu yaşamasına neden oldu.Gerçekten matematik yeteneği olan öğrencinin yapabileceği ve ezbere dayalı öğrenen öğrencileri yarı yolda bırakacak türden sorular.

Bir kaç soruda formüllerin verilmiş olması matematikte ezber devrinin kapandığının en güzel ispatı.2018 YKS, artık matematikten başarılı olmak için çok soru yerine konunun mantığını kavramanın zamanı geldiğini de gösteriyor bize.

Geometri soruları matematiğin diğer konularıyla içli dışlıydı;vektörlü olasılık sorusu gibi.Geometri soruları içinde hikaye barındırıyor.Neredeyse önceki yıllardaki gibi klasik geometri sorusu yok denecek kadar azdı.

Okuldaki matematik not ortalamaları ile bu sınavdaki matematik netleri ters orantılı olacağa benziyor….

Sınava bu tarz sorularla hazırlanan öğrenciler diğer öğrencilere göre daha şanslılardı.

Ve şu net olarak ortaya çıktı:Biz matematik öğretmenleri dersleri işlerken soru tarzlarımızı mutlaka yenilemeliyiz ve bunu da öğrencilere bunu çok iyi izah etmeliyiz.Öğrenciler ise eskiden gelen alışkanlıklarını bir tarafa bırakıp, gerçekten matematik öğrenmeye niyetlenmeleri gerekir.Notumu alayım da, yarın sınava hazırlanırım diyen öğrenciler daha işin başında kaybetmiş olurlar.

Şunu da ilave etmeden geçmeyeceğim;Mevcut YKS (TYT-AYT) sınavına hazırlık kaynakları kendileri gözden geçirmeleri gerekir.2019 YKS sınavına hazırlanacak öğrencilerin kaynak seçimine çok çok önem vermelerini öneriyorum.

Ayrıca MEB ders kitapları da yeni YKS sistemine uyumlu hazırlanmalı,ama nerede…

Özetle;sorular çok çok zor değil ancak alışık olunmayan tarzda olduğu için öğrencileri zorladı.

2018 YKS matematik-geometri sorularından çıkardığım sonuç:Artık üniversite sınavında (eğer yeni bir değişiliğe gidilmezse) Matematiği ezbere değil anlayarak öğrenip bol bol kitap okuyan öğrenci yapabilir.

2018 YKS (TYT,AYT ) SORULARI-CEVAPLARI

2018-YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT) Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı

2018-YKS Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı

Not:Bu görüşlerim, www.yedigundematematik.com sayfasında da yer aldı.

2018 LGS Çorum Fen Liseleri Yüzdelik Dilimleri-Kontenjanları

2018 8.Sınıflar LGS Çorum Merkez ve İlçeleri Fen Liseleri-Sosyal Bilimler Lisesi Yüzdelik Dilimleri-Kontenjanları

2018-2019 yılı LGS ile liselere yerleştirme sonuçları açıklandı.Böylece tüm illerde olduğu gibi ÇORUM’daki fen liselerinin taban puanları belli olmuş oldu.Hemen şunu belirteyim bu 2018 Eylül’e kadar devam edecek nakillerle yerleştirmelerle değişebilir.Şimdilik bu yıl ilk yerleştirmelere göre son giren öğrencinin yüzdelik dilimi açıklanmadı.Muhtemelen tüm nakiller bitince yani liselerde her şey netleşince açıklanır.

 


2018-2019 Yılı Liselere yerleştirme tercihleri başladı.

Sınavlı ve sınavsız olmak üzere başlayan lise tercihleri, 13 Temmuz 2018 Cuma Saat 17:00’a kadar devam edecek.

Öğrencilerin ilk hedefi LGS puanı ile iyi bir okula yerleşmek.Maalesef Çorum’da hiç bir anadolu lisesi LGS puanı ile öğrenci alamayacak.Çorum’da Fen Lisesi,Sosyal Bilimler Lisesi,İmam Hatip Lisesi ve Meslek liselerinden bir kaçı LGS merkezi puanla öğrenci alacak.

Çorum 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi 2017 yılında en düşük 0,09,en yüksek 2,78 yüzdelik dilimle öğrenci almıştı.

Bu yüzdelik dilimlere göre, Çorum Fen Lisesini tercih edecek öğrencilerin, Çorum Fen Lisesi’nin kontenjanının bir önceki yıla göre 30 öğrenci azaldığını hatırlatalım.

Bu da en yüksek yüzdelik dilimi biraz daha düşüreceği anlamına geliyor.

Kısaca Çorum’da LGS puanı ile merkezde iyi bir okula yerleşmek o kadar zorlaştı ki..

ÇORUM MERKEZ VE İLÇELERİ FEN-SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ YÜZDELİK DİLİMLER

8.SINIFLAR LİSE TERCİHİNİ NASIL YAPACAK?

Sınava giren öğrenciler Yerel Yerleşme İle Öğrenci Alan Okullar,Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 3 (üç) gruptan,Merkezî Sınava girmeyen öğrenciler ise Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 2 (iki) grupta tercih yapabileceklerdir.


2018 LGS’de Yüzdelik Dilime Göre Tercihler Nasıl Yapılmalı?


Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecek.Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak.

8.Sınıf öğrencileri,ister sınavlı ister sınavsız tercih için olsun, lise tercihi yapmak için e-okul sistemine giriş yaptıklarında;

a) Yerel yerleşme ekranı açılacak.Burada ilk 3 okul “Kayıt Alanı”ndan seçilecek, toplam 5 okul yazılacak.
b) Liselere Giriş Sınavı’na (LGS) girenler için sınavla öğrenci alan okul ekranı açılacak.(Bu ekran yerel tercih yapılmadan açılmaz.)
c) Pansiyonlu okul tercih ekranı gelecek.

Toplam 15 tercih yapılabilecek. 5’i kayıt alanına girenlerden, öğrenci LGS’ye girdiyse 5’i sınavla öğrenci alan okullardan, 5’i de pansiyonlu okullardan olacak.

Sınava katılmayan öğrencilere Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar tercih ekranı açılmayacaktır.

Öğrencilerin sınavla öğrenci alacak okullar için tercihlerini yüzdelik dilimlerini dikkate alarak yapması önerilmektedir.

LGS’ye giren öğrenciler puan üstünlüğüne göre tercihleri doğrultusunda yerleştirilecek. LGS puanının eşitliğinde sırasıyla, Ortaokul Başarı Puanı’na (OBP), öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana; 8’inci, 7’nci ve 6’ncı sınıflardaki Yılsonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne, okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına ve tercih önceliğine bakılarak yerleştirme yapılacak. Öğrenciler, LGS ile bir okula yerleşirse yerel yerleştirme ve pansiyonlu okul tercihleri dikkate alınmayacak.

LGS’ye girmeyen yerel yerleştirmelerde tercih ekranında okulların hangi kayıt alanında olduğu farklı renklerle belirtilecek. Yeşil renk öğrencinin adresinin bulunduğu ve en yakın okulları gösteren kayıt alanı olacak. Mavi renk  komşu kayıt alanını, kırmızı renk ise diğer alanları gösterecek. Yerleşme ihtimalinin en yüksek olduğu okul yeşil renkler belirtilmiş olanlar olacak.

2018 Yerel Yerleştirme ve Pansiyonlu Okullar Tercih Listeleri için TIKLAYINIZ (Sınavlı-Sınavsız)

SONUÇLAR TEMMUZ’UN SONUNDA

30 Temmuz’da ilan edilecek. Aynı gün okullardaki boş kontenjanlar da açıklanacak. İlk nakil dönemi 06-10 Ağustos’ta olacak..

27 Haziran-13 Temmuz’daysa özel okullar ve yetenek sınavlarıyla öğrenci alan okullar kayıtlarını tamamlayacak.

4 NAKİL DÖNEMİ VAR

Nakil tercih başvurularının ilki 6-10 Ağustos’ta, ikincisi 13-17 Ağustos’ta, üçüncüsü 27-31 Ağustos’ta, dördüncüsü 3-6 Eylül’de yapılacak. Yatılılık başvuruları, 10-14 Eylül’de okul ve kurumlarca alınacak.

Twitter - Ali Sancı
Temmuz 2018
P S Ç P C C P
« May   Ağu »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031